Firma PIKO-BIKE s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu PIKO-BIKE sa zaväzuje k nižšieuvedenému. Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vašeosobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím.

Osobné údaje zadávate pri registrácii.

Ako zákazník musíte pri vašej registrácii uviesťnasledujúce údaje. Ak ste fyzická osoba, sú to tieto:

 • Meno a priezvisko
 • Úplnú poštovú adresu
 • Emailovú adresu
 • Telefonické, prípadne faxové spojenie

Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu vašejplatby za nakúpený tovar, za účelom správnej dodávky tovaru a pri komunikácii s Vami.V prípade, že požadujete doručovanie objednávok inou adresou než je uvedená, môžete uviesť ešte alternatívnu adresudodania. Ak nakupujete ako právnická osoba, mali by ste uviesť tiež nasledujúce údaje o firme:

 • Meno firmy
 • Úplnú poštovú a fakturačnú adresu
 • Emailovú adresu
 • Telefonické, prípadne faxové spojenie
 • IČO
 • DIČ
 • Bankové spojenie

Tieto údaje nám umožnia previezť nutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný obidvomistranami, poprípade identifikovať vašu platbu cez bankový prevod.

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každejnávšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém.

Údaje o Vašej činnosti

Údaje o Vašich nákupoch (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovania reklamácií a podobne) sú ukladané vbezpečnej databázy a nie sú poskytované tretím stranám.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky vsúčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo nastránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a Vaše meno,prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sanedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Počas Vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanieobchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).Kedykoľvek sa nás môžete spýtať, aké údaje o Vás máme v našej databáze uchované a na čo boli použité.

Zneaktívnenie registrácie a výmaz vášho emailu z rozosielacej databázy.

Pokiaľ sa rozhodnete a budete chcieť zrušiť Vašu registráciu, stačí keď nám zavoláte na akýkoľvek telefónny kontaktalebo napíšete email na adresu: eshop@piko-bike.sk a do predmetu napíšete “nezasielať”. Vaša registrácia budezneaktívnená. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný Kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

Aké je naše stanovisko k poskytovaniu Vašich osobných údajov iným spoločnostiam?Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná presprávne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena) adoručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašejkonkrétnej objednávky.

Zhrnutie

Internetový obchod PIKO-BIKE si váži dôveru a chráni Vaše súkromné dáta pred zneužitím. Tieto informáciezhromažďujeme preto, aby sme skvalitnili naše služby. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inakneposkytujeme žiadnej tretej strane (ak nie je pri konkrétnom titule uvedené inak). Prevádzkovateľ môže tretímstranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšieúdaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Váš súhlas

Používaním internetového obchodu Piko-bike súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašichnákupoch. Tento súhlas udeľujete Predávajúcemu na dobu neurčitú a môžete ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia jeho odvolania Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmisú popísané v tomto dokumente. V prípade, že dôjde v budúcnosti k ich zmenám, budú detaily nových pravidiel natýchto stránkach publikované, takže budete mať možnosť sa o nich dozvedieť.