PIKO-BIKE KID CUP 2022

Detské cyklistické akcie

Kid Cup 2022

PIKO-BIKE KID CUP 2022 – ROPOZÍCIE:


MIESTO KONANIA:

Komárno, Reštaurácia ŠIŠTAG na brehu Váhu, za vážskym mostom, na začiatku cyklocesty Komárno-Kravany.

TERMÍN: 12.júna 2022, nedeľa

USPORIADATEĽ: predajňa bicyklov PIKO-BIKE Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948045115

INFORMÁCIE: https://www.facebook.com/pikobike.kidcup/ mail: cup@piko-bike.sk tel.:0948045115,alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.

PROGRAM:
8.00-9.30 registrácia, preberanie štartových čísel
10.00 štart kategórií MINI
cca 10.05 štart kategórií BABY
cca 10.10 štart ketegórií JUNIOR a TEEN
cca 10.15 štart kategórií STUDENT
cca 11.30 vyhlásenie výsledkov


VEKOVÉ KATEGÓRIE:

  1. MINI chlapci do 3 rokov nar. 2019 a neskôr
  2. MINI dievčatá do 3 rokov nar. 2019 a neskôr
  3. BABY chlapci 4-5 roční nar. 2017-2018
  4. BABY dievčatá 4-5 ročné nar. 2017-2018
  5. STUDENT chlapci 6-8 roční nar. 2014-2016
  6. STUDENT dievčatá 6-8 ročné nar. 2014-2016
  7. JUNIOR chlapci 9-11 roční nar. 2011-2013
  8. JUNIOR dievčatá 9-11 ročné nar. 2011-2013
  9. TEEN chlapci 12-14 roční nar. 2008-2010
  10. TEEN dievčatá 12-14 ročné nar. 2008-2010

TRATE:

Trate všetkých vekových kategórií vedú po cykloceste Komárno-Kravany, od reštaurácie ŠIŠTAG.
Kategórie 1 – 4 MINI a BABY majú jeden malý okruh (cca 500m ).
Kategórie 5 -6 STUDENT – stredná trať ( cca 4,5 km ), pôjdu po cyklotrase smerom na Ižu, až po Veľký Harčáš, kde sa otočia a vrátia späť po tej istej trati
Kategórie 7 – 10 JUNIOR a TEEN – dlhá trať ( cca 13,5 km ), pôjdu po cyklotrase až po Ižu, kde zídu na betónovú plochu pri Dunaji. Tu budú presmerovaní späť na cyklocestu, po ktorej sa vrátia do cieľa. Všetky vekové kategórie budú mať jedného dospelého, navádzacieho jazdca, ktorý pôjde pred pretekármi po celej trati a druhého dospelého jazdca, ktorý uzavrie peloton za posledným jazdcom.


ŠTARTOVNÉ:
kategórie 1. – 4. 0- €, kategórie 5. – 6. 3,- €, kategórie 7. – 10. 4,- €.
Toto štartovné sa vzťahuje na predregistrovaných pretekárov ! Pri registrácii na mieste pretekov je jednotné štartovné 5,- € ! ! ! Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba v hotovosti: v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018 prevodom na účet: SK45 7500 0000 0040 2089 3094 variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa a do poznámky jeho meno. Všetci pretekári, ktorí prejdú svoju trať a dokončia preteky dostanú v cieli účastnícky list a účastnícku medailu. Prví traja v každej vekovej kategórii dostanú za umiestnenie medailu a drobný darček.


PRIHLÁŠKY: Do súťaže môžu prihlásiť účastníkov iba ich zákonní zástupcovia!
Prihlášky on-line: https://bit.ly/2H6ldoW
On-line registrácia končí o polnoci 09.06.2022
Osobne: Na mieste pretekov, od 8.00 do 9.30 ale tu treba počítať s dlhším čakaním a
zvýšeným štartovným!


Všeobecné pokyny:

Podmienkou je prejsť na bicykli, alebo odrážadle, samostatne, bez cudzej pomoci, vyznačenú trať. V každej kategórii bude navádzací tzv. predjazdec a uzatvárací jazdec, na trati usporiadatelia a traťoví komisári. Pri nešportovom správaní jazdca, alebo jeho zákonného zástupcu, pri nedodržaní pokynov usporiadateľa, alebo propozícií pretekov, bude pretekár diskvalifikovaný. Ochranná prilba je povinná pre všetky vekové kategórie!!! Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť zákonného zástupcu! Ku štartu budú pripustení len pretekári s upevneným štartovným číslom na riadidlách a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek vonkajšiu pomoc! Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu !

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

Vyplnením a odoslaním osobných údajov potvrdzujem, že propozície som si prečítal/a a ich obsah považujem vzhľadom na moju osobu za povinný. Vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail) a údajov dieťaťa, (meno, dátum narodenia), ktorého som zákonným zástupcom a ich zaradením do databázy usporiadateľa. Zároveň súhlasím s tým, že predajňa bicyklov piko-bike môže tieto údaje použiť na vlastné marketingové účely a môže zasielať na uvedenú e-mailovú adresu svoje obchodné ponuky. Taktiež súhlasím so zverejnením fotografií a videí vytvorených na týchto pretekoch, na ktorých je zobrazené dieťa, ktorého som zákonným zástupcom.


Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií!