REGISTRÁCIA

11. PIKO-BIKE MARATON 2022

P R O P O Z Í C I E

Komárno – Kolárovo – Komárno

 

miesto konania: Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)

termín: 11. septembra 2022, v nedeľu

usporiadateľ: predajňa bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045 115

trate:

ROAD (47 km) – všetky typy bicyklov + rekumbent a e-bike

RACE (57 km) – len cestné bicykle

MTB (50km) – MTB bicykle

 

GPX súbory na stiahnutie: ROAD, RACE, MTB.

 

občerstvenie: ROAD jedno, MTB a RACE dve občerstvenia. V cieli možnosť zakúpenia teplej stravy v penzione Apáli.

informácie: www.facebook.com/piko.bike.maraton, www.maraton.piko-bike.sk mail: cup@piko-bike.sk tel.:0948 045 115, alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.

časový harmonogram:

7.30-10.00 Registrácia

8.00-10.00 Postupný štart v 10 min. intervaloch

cca. 14.00 Vyhlásenie výsledkov a tombola

 

vekové kategórie:

 

Trať ROAD:

1. juniori chlapci do 18 rokov nar. 2004 a neskôr

2. juniorky dievčatá do 18 rokov nar. 2004 a neskôr

3. muži muži 19-39 rokov nar. 1983-2003

4. ženy ženy 19-39 rokov nar. 1983-2003

5. master muži muži 40-59 rokov nar. 1982-1963

6. master ženy ženy 40-59 rokov nar. 1982-1963

7. seniori muži nad 60 rokov nar. 1962 a skôr

8. seniorky ženy nad 60 rokov nar. 1962 a skôr

9. rekumbent muži muži – bez rozdielu veku

10. rekumbent ženy ženy – bez rozdielu veku

11. e-bike muži muži – bez rozdielu veku

12. e-bike ženy ženy – bez rozdielu veku

 

Trať MTB:

1. juniori chlapci do 18 rokov nar. 2004 a neskôr

2. juniorky dievčatá do 18 rokov nar. 2004 a neskôr

3. muži muži 19-39 rokov nar. 1983-2003

4. ženy ženy 19-39 rokov nar. 1983-2003

5. master muži muži 40-59 rokov nar. 1982-1963

6. master ženy ženy 40-59 rokov nar. 1982-1963

7. senior muži nad 60 rokov nar. 1962 a skôr

8. seniorky ženy nad 60 rokov nar. 1962 a skôr

 

Trať RACE:

1. muži muži 19-39 rokov nar. 1982-2002

2. ženy ženy 19-39 rokov nar. 1982-2002

3. master muži muži 40-59 rokov nar. 1981-1962

4. master ženy ženy 40-59 rokov nar. 1981-1962

5. seniori muži nad 60 rokov nar. 1961 a skôr

6. seniorky ženy nad 60 rokov nar. 1961 a skôr

 

štartovné: Juniori a Juniorky 5,- €, predregistrovaní 2,-€, všetky ostatné kategórie 10,- €, predregistrovaní 5,-€. Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK45 7500 0000 0040 2089 3094 var.symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Štartovné pokrýva vratné štartovné číslo s čipom, lístok na tombolu, občerstvenie na trati (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli).

prihlášky: Do súťaže sa možno prihlásiť ON-LINE  do polnoci 8. 9. 2022, alebo osobne na mieste pretekov, Deti do 15 rokov musia prihlásiť osobne ich zákonní zástupcovia.

Všeobecné pokyny:

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati !

Ku štartu budú pripustení len pretekári s upevneným štartovným číslom a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek cudziu pomoc! Nie je povolené vzájomné tlačenie, ťahanie ani ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla. Účastníci, ktorí prijmú vonkajšiu pomoc, prípadne sa ich pomocníci budú pohybovať na trati s motorovými vozidlami, budú z pretekov vylúčení. Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu !

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 22710353 a jeho zmluvných partnerov: Videocom Štancel IČO: 36485195.

REGISTRÁCIA