12. PIKO-BIKE MARATON 2023
a

2. kolo SLOVENSKÉHO POHÁRA GRAVEL 2023

Miesto konania:

Komárno, Reštaurácia APÁLI (pri Mŕtvom ramene Váhu)

Termín:

10. septembra 2023, v nedeľu.

Usporiadateľ:

Cyklistický klub PIKO-BIKE Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948 045115

Trate:

ROAD
(47 km)

kat.: všetky typy bicyklov

kat.: e-Bike

kat.: Rekumbent

RACE
(57 km)

kat.: cestné bicykle

MTB
(50 km)

kat.: MTB

kat.: Gravel

Občerstvenie:

ROAD jedno, MTB a RACE dve občerstvenia. V cieli možnosť zakúpenia teplej stravy v penzione Apáli.

Informácie:

piko-bike.sk/cyklisticke-akcie/
Facebook/piko.bike.maraton
mail: cup@piko-bike.sk
tel.: 0948045115
alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.

Časový harmonogram:

7.30 – 9.30 Registrácia

8.00 – 9.40 Postupný štart v 10 min. intervaloch

10.00 Štart 2.kola Slovenského poháru GRAVEL

cca. 14.00 Vyhlásenie výsledkov a tombola

Vekové kategórie:

Trať ROAD:

 1. juniori chlapci do 18 rokov nar. 2005 a neskôr
 2. juniorky dievčatá do 18 rokov nar. 2005 a neskôr
 3. muži muži 19-39 rokov nar. 1984-2004
 4. ženy ženy 19-39 rokov nar. 1984-2004
 5. master muži muži 40-59 rokov nar. 1983-1964
 6. master ženy ženy 40-59 rokov nar. 1983-1964
 7. seniori muži nad 60 rokov nar. 1963 a skôr
 8. seniorky ženy nad 60 rokov nar. 1963 a skôr
 9. rekumbent bez rozdielu veku a pohlavia
 10. e-bike bez rozdielu veku a pohlavia

Trať MTB:

 1. juniori chlapci do 18 rokov nar. 2005 a neskôr
 2. juniorky dievčatá do 18 rokov nar. 2005 a neskôr
 3. muži muži 19-39 rokov nar. 1984-2004
 4. ženy ženy 19-39 rokov nar. 1984-2004
 5. master muži muži 40-59 rokov nar. 1983-1964
 6. master ženy ženy 40-59 rokov nar. 1983-1964
 7. seniori muži nad 60 rokov nar. 1963 a skôr
 8. seniorky ženy nad 60 rokov nar. 1963 a skôr
 9. gravel muži muži 19-39 rokov nar. 1984-2004
 10. gravel ženy muži 19-39 rokov nar. 1984-2004
 11. gravel master muži muži nad 40 rokov nar. 1983 a skôr
 12. gravel master ženy muži nad 40 rokov nar. 1983 a skôr

Trať RACE:

 1. muži muži do 39 rokov nar. 2004 a neskôr
 2. ženy ženy do 39 rokov nar. 2004 a neskôr
 3. master muži muži 40-59 rokov nar. 1983-1964
 4. master ženy ženy 40-59 rokov nar. 1983-1964
 5. seniori muži nad 60 rokov nar. 1963 a skôr
 6. seniorky ženy nad 60 rokov nar. 1963 a skôr

Štartovné:

Juniori a Juniorky 8,- €,
predregistrovaní 4,- €,
všetky ostatné kategórie 10,- €,
predregistrovaní 5,- €.

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK45 7500 0000 0040 2089 3094 var.symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Štartovné pokrýva vratné štartovné číslo s čipom, lístok na tombolu, občerstvenie na trati (voda, iontový nápoj, ovocie, müsli).

Prihlášky:

Do súťaže sa možno prihlásiť on-line https://my.raceresult.com/234016/ do polnoci 07. 09. 2023, alebo osobne na mieste pretekov. Deti do 15 rokov musí prihlásiť osobne ich zákonný zástupca.

Pre účastníkov 2. kola SLOVENSKÉHO POHÁRA GRAVEL:

Usporiadateľ:

Cyklistický klub PIKO-BIKE Komárno

Organizátor:

Slovenský zväz cyklistiky – Cyklistika pre všetkých

Miesto a dátum konania:

Komárno, 10. septembra 2023 o 10.00 h.

Riaditeľ pretekov:

Ing. Kamil Kovács, cup@piko-bike.sk, 0948045115, 0905263448

Vekové kategórie:

Podľa pravidiel SZC 2023.

Štartovné:

Muži Elite, Ženy Elite, Muži Masters A, B, C, D: 20,-€

Masters E, F, G, H, Ženy Masters C: 10,-€

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK45 7500 0000 0040 2089 3094, var.symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné prepísať na inú osobu. Je možná aj platba na mieste, za dvojnásobnú sumu!

Hlavný rozhodca:

Podľa rozpisu Komisie rozhodcov SZC.

Zdravotné zabezpečenie:

Medcom Komárno

Prihlášky:

Do všetkých kategórií kola Slovenského pohára GRAVEL sa prihlasuje elektronicky na stránke www.cyklistikaszc.sk.

Elektronické registrácie budú ukončené vo štvrtok 07. septembra 2023, o 24.00 h.

Technické ustanovenia:

Na pretekoch 2.kola SLOVENSKÉHO POHÁRA GRAVEL štartujú pretekári s Licenciou SZC na rok 2023.

Všeobecné pokyny:

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati!

Ku štartu budú pripustení len pretekári s upevneným štartovným číslom a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek cudziu pomoc! Nie je povolené vzájomné tlačenie, ťahanie ani ťahanie inými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla. Účastníci, ktorí prijmú vonkajšiu pomoc, prípadne sa ich pomocníci budú pohybovať na trati s motorovými vozidlami, budú z pretekov vylúčení. Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,-€. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu!

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 22710353 a jeho zmluvných partnerov: Videocom Štancel IČO: 36485195.