12/24 H – 100kom 2023
Extra výzva, pre skutočných vytrvalcov

1. júla 2023 sa uskutočnia jednorázové 12 a 24 hodinové preteky pre jednotlivcov aj tímy. Je to výzva pri ktorej nezáleží len na sile a kondičke, ale hlavne na vytrvalosti a vhodného rozloženia síl.

Súťaží sa na 100 a 200 km tratiach, pričom 100km sa počíta za jedno a 200km za dve kolá. Poď a ukáž, koľko kôl najazdíš!

Prečítaj si podrobnosti:

PROPOZÍCIE:

Miesto konania:

Komárno, Reštaurácia SISTAG.

Termín:

Sobota 1. 7. 2023.

Trať:

Okruhy „Komárňanská stovka“. 100 a 200 km okruh, podľa vlastného výberu.

Občerstvenie:

V priestore štartu je zabezpečené: ovocie, müsli, keksy, iontový nápoj. Pre 12HOD večera, pre 24HOD obed a večera. Je možnosť zakúpenia iných teplých jedál v priestore Štart-Cieľ.

Informácie:

Facebook/100KOMcom
mail: hello@100kom.com
tel.:0948045115
alebo osobne v predajni PIKO-BIKE.

Časový harmonogram:

Pre 24HOD

01. 07. 2023

9.00-9.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel

9.50 Spoločná inštruktáž

10.00 Štart 24HOD

02. 07. 2023

10.00 Ukončenie pretekov 24HOD

cca 12.00Vyhlásenie výsledkov

Pre 12HOD

01. 07. 2023

11.00-11.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel

11.50 Spoločná inštruktáž

12.00 Štart 12HOD

24.00 Ukončenie pretekov 12HOD

02. 07. 2023

cca 12.00 Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:

Pre 24HOD:

Pri platbe do 31. 03. 2023 30,- €,
pri platbe do 15. 06. 2023 40,- €,
pri platbe 16. 06. 2023 50,- €,
na mieste v deň pretekov 70,- €.

Pre 12HOD:

Pri platbe do 31. 03. 2023 20,- €,
pri platbe do 15. 06. 2023 25,- €,
pri platbe 16. 06. 2023 30,- €,
na mieste v deň pretekov 50,- €.

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora.

Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK76 7500 0000 0040 2795 3651 var. symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť, ani prepísať na inú osobu.

Prihlášky:

Do súťaže sa možno prihlásiť len on-line na stránke www.100kom.com.

Zloženie členov družstva:

Je ľubovoľné bez rozdielu pohlaví a veku. Pre 12HOD môžu byť max. 2 členné, pre 24HOD max. 4 členné. Každý člen družstva sa registruje individuálne a do poznámky uvedie názov družstva.

Pokyny k súťaži:

Preteky začínajú v sobotu 01. 07. 2023 o 10.00 pre 24HOD a 12.00 pre 12HOD odkrytím štartovného QR kódu. Jeho načítaním sa účastníci môžu odštartovať v ľubovoľnom čase a poradí. Počas každého kola musí účastník načítať všetky QR kódy na všetkých kontrolných stanovištiach okruhu. Za úspešne ukončené kolo sa považuje len kolo, v ktorom má účastník načítané všetky QR kódy a jeho výsledok sa zobrazí v systéme 100kom. Po ukončení kola je potrebné prihlásiť sa na ďalšie kolo a po tomto úkone možno odštartovať na ďalšie kolo v ľubovoľnom čase opätovným načítaním štartového QR kódu.

Kolo, ktoré je dokončené po ukončení pretekov, ( o 24.00 – 12HOD a 10.00 – 24HOD ), sa nepovažuje za celé. V tomto prípade sa počíta vzdialenosť na poslednom kontrolnom bode, z ktorého bol riadne odoslaný QR kód. Víťazom sa stáva účastník z najvyšším počtom dokončených kôl. V prípade ich zhodného počtu rozhoduje dosiahnutá vzdialenosť v poslednom, nedokončenom kole. V prípade takejto zhody rozhoduje celkový čas jazdy (súčet časov všetkých dokončených kôl a čas po posledný QR kód)

Jazdiť možno ako na 100 km, tak aj na 200 km trati, pričom prvá sa počíta za jedno- a druhá za dve kolá. Ak účastník prejde 200 aj 100 kilometrovú trať, okrem iného splní podmienku zisku zlatej 100kom medaile. Súčasne môžete teda zabojovať aj o túto výzvu.

Upresnenie pokynov bude súčasťou spoločnej inštruktáže uvedeného v časovom harmonograme!

Kategórie:

JEDNOTLIVCI: Bez vekových kategórií, len kategórie ŽENY a MUŽI.

DRUŽSTVÁ: Bez kategórií.

Všeobecné pokyny:

Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť! Za prípadné zranenia, technické problémy s bicyklom, ani za škody vzniknuté, alebo spôsobené účastníkom, organizátor súťaže nezodpovedá! Trať pretekov prechádza z prevažnej časti po riadnej cestnej komunikácii v plnom prevoze, preto je potrebné v týchto častiach dodržiavať pravidlá cestnej premávky, ( zákon č.8/2009 z.z.). Riadne upevnená, nasadená prilba je povinná po celej trati!

Na celej trati je zakázané vzájomné tlačenie, ťahanie, ťahanie motorovými vozidlami, ani používanie sprievodného vozidla.

Smer jazdy a trať je striktne daná (viď mapu, možnosť načítania GPX trate). Žiadna odchýlka od danej trate nie je povolená a bude penalizovaná! Na trati je niekoľko traťových komisárov, ktorí robia námatkové kontroly na trati.

V prípade porušenia vyššie uvedených pokynov budú hriešnici z pretekov vylúčení.

Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,- €. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny tohto rozpisu!

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE IČO: 22710353.