MERIDA ROAD CUP 2023
Cyklistika pre všetkých SZC

6. kolo Slovenského pohára Masters

Časovka jednotlivcov v Komárne: McLloyd’s Time Trial – memoriál Bélu Panyiho.

Usporiadateľ:

Cyklistický klub PIKO-BIKE Komárno

Organizátor:

Slovenský zväz cyklistiky – Cyklistika pre všetkých

Miesto a dátum konania:

Komárno, 14. mája 2023 o 10.30 h.

Riaditeľ pretekov:

Ing. Kamil Kovács, cup@piko-bike.sk, 0948045115, 0905263448.

Hlavný rozhodca:

Podľa rozpisu Komisie rozhodcov SZC.

Zdravotné zabezpečenie:

Medcom Komárno.

Prihlášky:

Cyklistické kluby prihlasujú hromadne pretekárov všetkých kategórií MERIDA ROAD CUP cez internet na stránke www.cyklistikaszc.sk.

Kategórie mládež a pre verejnosť HOBBY – cyklistov bez licencie, sa prihlasujú e-formulárom: https://bit.ly/3lzHkeb.

Elektronické registrácie budú ukončené vo štvrtok 11. mája 2023, o 24.00 h.

Úhrada štartovného je bankovým prevodom do 12. mája 2023 do 24.00h. Č. účtu: SK45 7500 0000 0040 2089 3094.

Štartovať budú len pretekári ktorí budú mať zaplatené štartovné.

Kancelária pretekov:

Reštaurácia Sistag, Novozámocká cesta 1239, Komárno (na brehu Váhu) bude otvorená v deň pretekov od 7.30 do 9.00.

Štartovné:

kategórie

štartovné

Muži B

20,- €

Masters A,B,C,D

20,- €

Masters E,F,G,H

10,- €

Ženy Elite

20,- €

Ženy Masters A,B

20,- €

Ženy Masters C

10,- €

HOBBY (bez licencie)

10,- €

Juniori / Juniorky

5,- €

Kadeti / Kadetky

5,- €

Mládež bez licencie

5,- €

Špecifikácia trate:

Štart je pri reštaurácii Sistag na začiatku cyklo-cesty Komárno-Kravany. Trať pretekov vedie po cyklistickej ceste na brehu Váhu a Dunaja popri obciach Iža, Patince s cieľom pred obcou Žitava. Cesta na vytýčenej trase má rovný a kvalitný asfaltový povrch, bez pohybu motorových vozidiel, avšak je možný obojstranný pohyb chodcov a cyklistov. Celková dĺžka trasy je 14,9 km. Pretekári všetkých kategórií absolvujú trasu len jedným smerom z miesta štartu do miesta cieľa, na trati nebude obrátka. Trať je absolútna rovina, povrch trate je hladký asfalt. Cyklocesta nebude uzavretá pred verejnosťou, preto sa od každého pretekára vyžaduje primeraná ostražitosť, kvôli nepredvídaným situáciám.

GPX trate na stiahnutie.

Pre návrat pretekárov je paralelná verejná komunikácia – cesta č.63.

GPX návratovej trate na stiahnutie.

Prístup a parkovanie:

Z oboch smerov po komunikácii 64. Odbočiť z hlavnej cesty ku reštaurácii SISTAG. Parkovanie pri reštaurácii Sistag, podľa pokynov organizátora

Technické ustanovenia:

Na pretekoch MERIDA ROAD CUP štartujú pretekári s Licenciou SZC na rok 2023 s platným štartovným číslom MRC 2023.

Kategórie:

Masters A, B, C, D, E, F, G, H,
Muži B,
Ženy Masters A, B, C,
Ženy Elite,
bodujú do pohára Merida Road Cup 2023.

Vložené preteky pre Kadetov, Juniorov, HOBBY ( dospelých cyklistov bez licencie) sú len verejné preteky, nebodujú do pohára Merida Road Cup 2023.

Pretekári HOBBY pretekajú v nasledujúcich vekových kategóriách:

Muži

kategória

vek

rok narodenia

U13

12-13

2011-2013

U15

13-14

2009-2010

U17

15-16

2007-2008

U19

17-18

2005-2006

Elite 1

19-29

1994-2004

Elite 2

30-39

1984-1993

Master

40-49

1974-1983

Senior 1

50-59

1964-1973

Senior 2

60-69

1954-1963

Senior 3

70+

-1953

Ženy

kategória

vek

rok narodenia

WU15

10-14

2009-2013

WU17

15-16

2007-2008

WU19

17-18

2005-2006

Welite

19-39

1984-2004

WMaster

40-49

1974-1983

WSenior

50+

-1973

HOBBY pretekári obdržia vratné štartové čísla od usporiadateľa v kancelárii pretekov.

Štart kategórií:

Štartuje sa jednotlivo od najslabšej kategórie pre verejnosť (kat. HOBBY), až po najsilnejšiu kategóriu Masters MRC.

Štart prvého pretekára je o 10:30 h, ďalší štartujú v 1 minútových intervaloch.

Presný rozpis plánovaného štartu každého pretekára bude vyvesený na viditeľnom mieste kancelárie pretekov.

Kvôli bezpečnosti pretekov, budú do priestoru trate časovky vpustení len cyklisti podľa poradia definovaným v rozpise. Rozjazďovanie pretekárov musí byť mimo trasy pretekov časovky.

Vyhodnotenie a ceny:

Vyhodnotenie všetkých kategórii cca 30 min. po dojazde posledného pretekára.

Prví traja z každej kategórie budú odmenení medailami.

Body do pohára Masters sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC 2023.

Záverečné ustanovenia:

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sú na trati bez prístupu motorových vozidiel, napriek tomu sa od každého pretekára vyžaduje primeraná ostražitosť na trati, kvôli nepredvídaným situáciám.

Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, riadne pripevnených na hlave, počas trvania pretekov.

Podľa aktuálnych Pravidiel SZC musia všetci pretekári štartovať len v klubových dresoch. Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie.

Súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Upozornenie: nepovolené jazdenie po trati bude dôvodom k vylúčeniu z pretekov.

Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk.