12/24 H 100KOM 2022

12/24 H 100KOM 2022

12/24 hodinové preteky jednotlivcov a družstiev na tratiach „Komárňanskej stovky“

Extra výzva, pre skutočných vytrvalcov. 2.júla 2022 sa uskutočnia jednorázové 12 a 24 hodinové preteky pre jednotlivcov aj tímy. Je to výzva pri ktorej nezáleží len na sile a kondičke, ale hlavne na vytrvalosti a vhodného rozloženia síl.

Súťaží sa na 100 a 200 km tratiach, pričom 100km sa počíta za jedno a 200km za dve kolá.

POĎ A UKÁŽ KOĽKO KôL NAJAZDÍŠ !

PROPOZÍCIE:

Miesto konania: Komárno, Reštaurácia SISTAG

Termín: sobota 2.7.2022

Trať: okruhy „Komárňanská stovka“

Občerstvenie: v priestore štartu je zabezpečené: ovocie, müsli, keksy, iontový nápoj. Pre 12HOD večera, pre 24HOD obed a večera. Ostatnú stravu a stravu na okruhu si každý zabezpečuje individuálne.

Je možnosť zakúpenia iných teplých jedál v priestore Štart-Cieľ.

Informácie: https://www.facebook.com/100KOMcom mail: hello@100kom.com tel.:0948 045115, alebo osobne v predajni PIKO-BIKE.

Časový harmonogram:

24HOD

02.07.2022

9.00-9.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel

9.50 Spoločná inštruktáž

10.00 Štart 24HOD

03.07.2022

10.00Ukončenie pretekov 24HOD

cca 12.00 Vyhlásenie výsledkov

***********************

12HOD

02.07.2022

11.00-11.45 Registrácia, prevzatie štartových čísiel

11.50 Spoločná inštruktáž

12.00 Štart 12HOD

24.00 Ukončenie pretekov 12HOD

03.07.2022

cca 12.00 Vyhlásenie výsledkov

Štartovné:

Pre 24HOD: 50,- €

ZĽAVY: Pri platbe do 31.03.2022 30,- €, pri platbe do 15.6.2022 40,- €. Od 16.07.2022 a na mieste plná suma.

Pre 12HOD: 30,-€

ZĽAVY: Pri platbe do 31.03.2022 20,- €, pri platbe do 15.6.2022 25,- €. Od 16.07.2022 a na mieste plná suma.

Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora.

Platba je možná v hotovosti v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018, alebo prevodom na účet SK76 7500 0000 0040 2795 3651 var.symbol: meno a rok narodenia účastníka. Zaplatené štartovné nie je možné vrátiť, ani prepísať na inú osobu.

Prihlášky: Do súťaže sa možno prihlásiť len on-line na stránke www.100kom.com .

Zloženie členov družstva je ľubovoľné bez rozdielu pohlaví a veku. Pre 12HOD môžu byť max. 2 členné, pre 24HOD max. 4 členné. Každý člen družstva sa registruje individuálne a do poznámky uvedie názov družstva.

Pokyny k súťaži: , Preteky začínajú v sobotu 02.07.2022. o 10.00 pre 24HOD a 12.00 pre 12HOD odkrytím štartovného QR kódu. Jeho načítaním sa účastníci môžu odštartovať v ľubovoľnom čase a poradí. Počas každého kola musí účastník načítať všetky QR kódy na všetkých kontrolných stanovištiach okruhu. Za úspešne ukončené kolo sa považuje len kolo, v ktorom má účastník načítané všetky QR kódy a jeho výsledok sa zobrazí v systéme 100kom. Po ukončení kola je potrebné prihlásiť sa na ďalšie kolo a po tomto úkone možno odštartovať na ďalšie kolo v ľubovoľnom čase opätovným načítaním štartového QR kódu.

Kolo, ktoré je dokončené po ukončení pretekov, ( o 24.00 – 12HOD a 10.00 – 24HOD ), sa nepovažuje za celé. V tomto prípade sa počíta vzdialenosť na poslednom kontrolnom bode, z ktorého bol riadne odoslaný QR kód. Víťazom sa stáva účastník s najvyšším počtom dokončených kôl. V prípade ich zhodného počtu rozhoduje dosiahnutá vzdialenosť v poslednom, nedokončenom kole. V prípade takejto zhody rozhoduje celkový čas jazdy (súčet časov všetkých dokončených kôl a čas po posledný QR kód)

Jazdiť možno ako na 100 km, tak aj na 200 km trati, pričom prvá sa počíta za jedno- a druhá za dve kolá. Ak účastník prejde 200 aj 100 kilometrovú trať, okrem iného splní podmienku zisku zlatej 100kom medaile. Súčasne môžete teda zabojovať aj o túto výzvu. Všetky kolá každého jednotlivca sa taktiež zarátajú aj do celoročnej súťaže 100 KING.

Upresnenie pokynov bude súčasťou spoločnej inštruktáže uvedeného v časovom harmonograme!

Kategórie: JEDNOTLIVCI: Bez vekových kategórií, len kategórie ŽENY a MUŽI.

DRUŽSTVÁ: Bez kategórií.