MERIDA ROAD CUP 2024
Cyklistika pre všetkých SZC

Slovenský pohár Masters

Časovka jednotlivcov: McLloyd’s Time Trial – memoriál Bélu Panyiho

Usporiadateľ:

Cyklistický klub PIKO-BIKE Komárno

Organizátor:

Slovenský zväz cyklistiky – Cyklistika pre všetkých

Miesto a dátum konania:

Komárno, 5. mája 2024 o 10.30 h.

Riaditeľ pretekov:

Ing. Kamil Kovács, cup@piko-bike.sk, 0948045115, 0905263448.

Hlavný rozhodca:

Podľa rozpisu Komisie rozhodcov SZC.

Zdravotné zabezpečenie:

Medcom Komárno.

Prihlášky:

Do všetkých kategórií MERIDA ROAD CUP sa prihlasuje elektronicky na stránke www.cyklistikaszc.sk.

Kategórie mládež a pre verejnosť HOBBY – cyklistov bez licencie, sa prihlasujú e-formulárom: https://bit.ly/3lzHkeb.

Elektronické registrácie budú ukončené vo štvrtok 2. mája 2024, o 24.00 h.

Úhrada štartovného:

v hotovosti do 4. mája 2024 do 18.00 v cykloshope PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018

bankovým prevodom do 3. mája 2024 do 24.00h. Č. účtu: SK45 7500 0000 0040 2089 3094.
Variabilný symbol: Meno a rok narodenia.

Za uhradené sa považuje štartovné až po pripísaní čiastky na účte organizátora. V deň pretekov je možná platba v hotovosti za dvojnásobok sumy.

Kancelária pretekov:

Reštaurácia Sistag, Novozámocká cesta 1239, Komárno (na brehu Váhu) bude otvorená v deň pretekov od 7.30 do 9.00.

Štartovné:

kategórie

štartovné

Muži B

20,- €

Masters A,B,C,D

20,- €

Masters E,F,G,H

10,- €

Ženy Elite

20,- €

Ženy Masters A,B

20,- €

Ženy Masters C

10,- €

HOBBY (bez licencie)

10,- €

Juniori / Juniorky

5,- €

Kadeti / Kadetky

5,- €

Mládež bez licencie

5,- €

Špecifikácia trate:

Štart je pri reštaurácii Sistag na začiatku cyklo-cesty Komárno-Kravany. Trať pretekov vedie po cyklistickej ceste na brehu Váhu a Dunaja popri obciach Iža, Patince s cieľom pred obcou Žitava. Cesta na vytýčenej trase má rovný a kvalitný asfaltový povrch, bez pohybu motorových vozidiel, avšak je možný obojstranný pohyb chodcov a cyklistov.

Celková dĺžka trasy je 14,9 km. Pretekári všetkých kategórií absolvujú trasu len jedným smerom z miesta štartu do miesta cieľa, na trati nebude obrátka. Trať je absolútna rovina, povrch trate je hladký asfalt. Cyklocesta nebude uzavretá pred verejnosťou, preto sa od každého pretekára vyžaduje primeraná ostražitosť, kvôli nepredvídaným situáciám.

GPX trate na stiahnutie.

Pre návrat pretekárov je paralelná verejná komunikácia – cesta č.63.

GPX návratovej trate na stiahnutie.

Prístup a parkovanie:

Z oboch smerov po komunikácii 64. Odbočiť z hlavnej cesty ku reštaurácii SISTAG. Parkovanie pri reštaurácii Sistag, podľa pokynov organizátora

Technické ustanovenia:

Na pretekoch MERIDA ROAD CUP štartujú pretekári s Licenciou SZC na rok 2024 s platným štartovným číslom MRC 2024.

Kategórie:

Masters A, B, C, D, E, F, G, H,
Muži B,
Ženy Masters A, B, C,
Ženy Elite,
bodujú do pohára Merida Road Cup 2024.

Vložené preteky pre Kadetov, Juniorov, HOBBY ( dospelých cyklistov bez licencie) sú len verejné preteky, nebodujú do pohára Merida Road Cup 2024.

Pretekári HOBBY pretekajú v nasledujúcich vekových kategóriách:

Muži

kategória

vek

rok narodenia

U13

10-12

2012-2014

U15

13-14

2010-2011

U17

15-16

2008-2009

U19

17-18

2006-2007

Elite 1

19-29

1995-2005

Elite 2

30-39

1985-1994

Master

40-49

1975-1984

Senior 1

50-59

1965-1974

Senior 2

60-69

1955-1964

Senior 3

70+

-1954

Ženy

kategória

vek

rok narodenia

WU15

10-14

2010-2014

WU17

15-16

2008-2009

WU19

17-18

2006-2007

Welite

19-39

1985-2005

WMaster

40-49

1975-1984

WSenior

50+

-1974

HOBBY pretekári obdržia vratné štartové čísla od usporiadateľa v kancelárii pretekov.

Štart kategórií:

Štartuje sa jednotlivo od najslabšej kategórie pre verejnosť (kat. HOBBY), až po najsilnejšiu kategóriu Masters MRC.

Štart prvého pretekára je o 10:30 h, ďalší štartujú v 1 minútových intervaloch.

Presný rozpis plánovaného štartu každého pretekára bude vyvesený na viditeľnom mieste rozhodcami po uzavretí kancelárie pretekov.

Kvôli bezpečnosti pretekov, budú do priestoru trate časovky vpustení len cyklisti podľa poradia definovaným v rozpise. Rozjazďovanie pretekárov musí byť mimo trasy pretekov časovky.

Vyhodnotenie a ceny:

Vyhodnotenie všetkých kategórii cca 30 min. po dojazde posledného pretekára.

Prví traja z každej kategórie budú odmenení medailami.

Body do pohára Masters sa udeľujú podľa aktuálnej Smernice MRC 2024.

Záverečné ustanovenia:

Preteká sa podľa pravidiel SZC a tohto rozpisu. Preteky sú na trati bez prístupu motorových vozidiel, avšak cyklocesta nie je uzavretá pred verejnosťou, preto sa od každého pretekára vyžaduje primeraná ostražitosť, kvôli nepredvídaným situáciám.

Pretekári štartujú v celoplastových prilbách, riadne pripevnených na hlave, počas trvania pretekov.

Podľa aktuálnych Pravidiel SZC musia všetci pretekári štartovať len v klubových dresoch. Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom, štartujú dobrovoľne, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečie.

Súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny. Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Po štarte prvej kategórie pretekárov, nie je dovolené trénovať, alebo jazdiť po trati časovky.

Upozornenie: nepovolené jazdenie po trati bude dôvodom k vylúčeniu z pretekov.

Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke www.cyklistikaszc.sk.

Vyhlásenie účastníka:

Odoslaním osobných údajov vyjadrujem svoj súhlas so všeobecnými pokynmi pretekov a zaväzujem sa k dodržiavaniu propozícií a pokynov usporiadateľov. Dobrovoľne súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov pre účely databázy účastníkov v zmysle Zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a ich použitím na potreby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasím so zverejnením mojich osobných údajov na web stránkach prevádzkovateľa a na web stránkach jeho zmluvných partnerov v rozsahu on-line prehľadov, štartovných listín, výsledkových listín. Zároveň súhlasím so zverejnením mojich fotografii, videí z pretekov a ich využitím na marketingové, reklamné a propagačné účely. Súhlasím, aby moja e-mailová adresa bola usporiadateľmi a organizátormi pretekov použitá na marketingové účely aj na posielanie informačných e-mailov o novinkách z jednotlivých pretekov. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE s.r.o. IČO: 53066961 a jeho zmluvných partnerov: Slovenský zväz cyklistiky IČO: 36677477.

Za ŠTK: Pavel Havrila