PIKO-BIKE KID CUP 2024

Detské cyklistické preteky

MIESTO KONANIA:

Komárno, Reštaurácia ŠIŠTAG na brehu Váhu, za vážskym mostom, na začiatku cyklocesty Komárno – Kravany.

TERMÍN:

9. júna 2024 nedeľa.

USPORIADATEĽ:

Predajňa bicyklov PIKO-BIKE Komárno, Meštianska 3018, tel.: 0948045115

Informácie:

piko-bike.sk/cyklisticke-akcie/,
Facebook/pikobike.kidcup/,
mail: cup@piko-bike.sk,
tel.: 0948045115,
alebo osobne v predajni bicyklov PIKO-BIKE.

PROGRAM:

8.00 – 9.30 registrácia, preberanie štartových čísel

10.00 štart kategórií MINI (krátká trať)

cca 10.05 štart kategórií BABY (krátká trať)

cca 10.10 štart kategórií ZŤP (krátká trať)

cca 10.20 štart kategórií JUNIOR a TEEN (dlhá trať)

cca 10.25 štart kategórií STUDENT (stredná trať)

cca 11.30 vyhlásenie výsledkov

VEKOVÉ KATEGÓRIE:

 1. MINI chlapci do 3 rokov nar. 2021 a neskôr
 2. MINI dievčatá do 3 rokov nar. 2021 a neskôr
 3. BABY chlapci 4-5 roční nar. 2019-2020
 4. BABY dievčatá 4-5 ročné nar. 2019-2020
 5. STUDENT chlapci 6-8 roční nar. 2016-2018
 6. STUDENT dievčatá 6-8 ročné nar. 2016-2018
 7. JUNIOR chlapci 9-11 roční nar. 2013-2015
 8. JUNIOR dievčatá 9-11 ročné nar. 2013-2015
 9. TEEN chlapci 12-14 roční nar. 2010-2012
 10. TEEN dievčatá 12-14 ročné nar. 2010-2012
 11. ZŤP bez rozdielu do 14 rokov nar. 2010-2021

TRATE:

Trate všetkých vekových kategórií vedú po cykloceste Komárno-Kravany, od reštaurácie ŠIŠTAG.

Kategórie 1 – 4 MINI, BABY a ZŤP majú jeden malý okruh (cca 500m ).

Kategórie 5 – 6 STUDENT – stredná trať ( cca 4,5 km ), pôjdu po cyklotrase smerom na Ižu, až po Veľký Harčáš, kde sa otočia a vrátia späť po tej istej trati.

Kategórie 7 – 10 JUNIOR a TEEN – dlhá trať ( cca 13,5 km ), pôjdu po cyklotrase až po Ižu, kde zídu na betónovú plochu pri Dunaji. Tu budú presmerovaní späť na cyklocestu, po ktorej sa vrátia do cieľa.

Všetky vekové kategórie budú mať jedného dospelého, navádzacieho jazdca, ktorý pôjde pred pretekármi po celej trati a druhého dospelého jazdca, ktorý uzavrie peloton za posledným jazdcom.

ŠTARTOVNÉ:

kategórie 1. – 4. a 11. 0,-€,
kategórie 5. – 6. 3,-€,
kategórie 7. – 10. 5,-€.

Toto štartovné sa vzťahuje na predregistrovaných pretekárov! Pri registrácii na mieste pretekov je jednotné štartovné 7,-€ ! ! ! Registrácia je platná až úhradou štartovného u organizátora. Platba v hotovosti: v predajni bicyklov PIKO-BIKE, Komárno, Meštianska 3018 prevodom na účet: SK45 7500 0000 0040 2089 3094 variabilný symbol: rok narodenia dieťaťa a do poznámky jeho meno. Všetci pretekári, ktorí prejdú svoju trať a dokončia preteky dostanú v cieli účastnícky list a účastnícku medailu. Prví traja v každej vekovej kategórii dostanú za umiestnenie medailu a drobný darček.

PRIHLÁŠKY:

Do súťaže môžu prihlásiť účastníkov iba ich zákonní zástupcovia! Prihlášky on-line: https://bit.ly/2H6ldoW

On-line registrácia končí o polnoci 06.06.2024

Osobne: na mieste pretekov, od 8.00 do 9.30 ale tu treba počítať s dlhším čakaním a zvýšeným štartovným!

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Podmienkou je prejsť na bicykli, alebo odrážadle, samostatne, bez cudzej pomoci, vyznačenú trať. V každej kategórii bude navádzací tzv. predjazdec a uzatvárací jazdec, na trati usporiadatelia a traťoví komisári. Pri nešportovom správaní jazdca, alebo jeho zákonného zástupcu, pri nedodržaní pokynov usporiadateľa, alebo propozícií pretekov, bude pretekár diskvalifikovaný. Ochranná prilba je povinná pre všetky vekové kategórie!!! Každý štartuje na vlastnú zodpovednosť zákonného zástupcu! Ku štartu budú pripustení len pretekári s upevneným štartovným číslom na riadidlách a riadne nasadenou cyklistickou prilbou! Na celej trati je zakázané využiť akúkoľvek vonkajšiu pomoc! Protesty možno podávať písomne, max. 10 minút po príchode do cieľa a zložení kaucie 10,- €.

VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU:

Vyplnením a odoslaním osobných údajov potvrdzujem, že propozície som si prečítal/a a ich obsah považujem vzhľadom na moju osobu za povinný. Vyjadrujem svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, (meno, adresa, telefónne číslo, e-mail) a údajov dieťaťa, (meno, dátum narodenia), ktorého som zákonným zástupcom a ich zaradením do databázy usporiadateľa. Zároveň súhlasím s tým, že predajňa bicyklov piko- bike môže tieto údaje použiť na vlastné marketingové účely a môže zasielať na uvedenú e-mailovú adresu svoje obchodné ponuky. Taktiež súhlasím so zverejnením fotografií a videí vytvorených na týchto pretekoch, na ktorých je zobrazené dieťa, ktorého som zákonným zástupcom. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. dávam tento súhlas pre usporiadateľa a prevádzkovateľa: predajňa bicyklov PIKO-BIKE s.r.o. IČO: 53066961 a jeho zmluvných partnerov.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu týchto propozícií!